Egzamin komorniczy był prowadzony tylko przez dwie komisje, między którymi daje się zauważyć znaczną dysproporcję w zdawalności – w Warszawie wynosiła ona 47 proc., w Katowicach 69 proc. Najwięcej, bo aż 31 zdających, otrzymało ocenę niedostateczną z pierwszej części egzaminu. Z części drugiej tylko siedmiu, a z trzeciej – 10. Wszyscy otrzymali ocenę pozytywną z części czwartej.
Egzamin adwokacki prowadziło 30 komisji w całym kraju. Najwyższą zdawalność miała komisja nr 2 w Gdańsku, gdzie pozytywny wynik uzyskało 63 spośród 67 zdających (94 proc.). Tuż za nią uplasowały się komisja nr 2 w Poznaniu i komisja w Rzeszowie, które osiągnęły wynik 93 proc. (odpowiednio 51 spośród 55 oraz 76 spośród 82 zdających). Podium zamyka warszawska komisja nr 11, gdzie zdało 61 spośród 67 zdających (91 proc.). Najmniejsza zdawalność była w komisji nr 2 w Warszawie, w której wynik pozytywny osiągnęło 39 spośród 67 przystępujących (58 proc.). Tylko nieco lepiej poradzili sobie kandydaci w komisji nr 3 we Wrocławiu, zdało tam 25 z 40 osób (62 proc.), i w komisji nr 9 w Warszawie – 42 spośród 67 zdających (63 proc.).