Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło oficjalne wyniki prawniczych egzaminów zawodowych. Jedynie 58 proc. kandydatów na komorników osiągnęło pozytywny wynik. Znacznie więcej, bo aż 88,1 proc., wynosiła zdawalność egzaminu radcowskiego. Nieco słabszy wynik osiągnęli adwokaci – 80,1 proc. Oznacza to, że na rynku przybyło 49 komorników (na 85 zdających) oraz ponad 3500 profesjonalnych pełnomocników – 1422 adwokatów (z 1755 przystępujących) i 2213 radców prawnych (z 2512 kandydatów). W zeszłym roku to adwokaci poradzili sobie lepiej, zdało ich 85 proc., podczas gdy radców – 80 proc.

Egzamin komorniczy był prowadzony tylko przez dwie komisje, między którymi daje się zauważyć znaczną dysproporcję w zdawalności – w Warszawie wynosiła ona 47 proc., w Katowicach 69 proc. Najwięcej, bo aż 31 zdających, otrzymało ocenę niedostateczną z pierwszej części egzaminu. Z części drugiej tylko siedmiu, a z trzeciej – 10. Wszyscy otrzymali ocenę pozytywną z części czwartej.
Egzamin adwokacki prowadziło 30 komisji w całym kraju. Najwyższą zdawalność miała komisja nr 2 w Gdańsku, gdzie pozytywny wynik uzyskało 63 spośród 67 zdających (94 proc.). Tuż za nią uplasowały się komisja nr 2 w Poznaniu i komisja w Rzeszowie, które osiągnęły wynik 93 proc. (odpowiednio 51 spośród 55 oraz 76 spośród 82 zdających). Podium zamyka warszawska komisja nr 11, gdzie zdało 61 spośród 67 zdających (91 proc.). Najmniejsza zdawalność była w komisji nr 2 w Warszawie, w której wynik pozytywny osiągnęło 39 spośród 67 przystępujących (58 proc.). Tylko nieco lepiej poradzili sobie kandydaci w komisji nr 3 we Wrocławiu, zdało tam 25 z 40 osób (62 proc.), i w komisji nr 9 w Warszawie – 42 spośród 67 zdających (63 proc.).
Egzamin radcowski odbywał się aż w 41 komisjach. W Bydgoszczy udało się osiągnąć 100-proc. zdawalność. Bliskie tego rekordu były też trzy inne komisje, gdzie odsetek pozytywnych wyników wyniósł 98 proc., a ocenę niedostateczną otrzymała tylko jedna osoba: w Krakowie (nr 1), Olsztynie i Rzeszowie, a także komisja nr 2 w Poznaniu, gdzie zdało 67 z 69 przystępujących (97 proc.). Najgorsze wyniki odnotowano w komisji nr 2 we Wrocławiu, gdzie zdawalność wynosiła 75 proc. (45 spośród 60 osób), komisji nr 4 w Krakowie – 76 proc. (50 spośród 66 zdających) i w Wałbrzychu, gdzie wynik pozytywny osiągnęło 37 spośród 48 zdających (77 proc.). ©℗