Pokrzywdzona wynajmowała u obwinionego przestrzeń biurową. Jednak po zerwaniu współpracy zablokował on jej dostęp do pomieszczeń, przez co nie mogła zabrać części swoich rzeczy, przede wszystkim laptopa i książek prawniczych, ale także doniczek czy lampki. Część z tych przedmiotów kobiecie udało się odebrać dopiero po interwencji policji.
Dyscyplinarny sąd izbowy uznał radcę prawnego winnym naruszenia godności zawodu i ukarał zawieszeniem w prawie do wykonywania zawodu na rok oraz zakazem sprawowania patronatu na okres 5 lat. Wyższy Sąd Dyscyplinarny utrzymał wyrok w mocy. Wobec tego prawnik złożył kasację do Izby Dyscyplinarnej, zwracając uwagę m.in. na rażącą niewspółmierność kary.