Osoby zaszczepione nie wliczają się do limitów osób, gdyż rząd uznał, że nie stwarzają one zagrożenia. Teoretycznie można by więc zrobić koncert nawet na 10 tys. osób, a nie na 250, bo taki limit obowiązuje od soboty. W praktyce jednak może to być trudne. Nie wolno bowiem żądać od klientów paszportu covidowego.
„Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu” – czytamy w ubiegłotygodniowym komunikacje UODO.