ID SN skierowała do TK pytanie po tym, jak TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących właśnie tej izby. Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się 28 kwietnia. Wówczas, na wniosek przedstawiciela RPO, została odroczona do 13 maja. TK przesunął jednak ten termin na 15 czerwca. Wczoraj służby prasowe TK poinformowały, że i on nie zostanie dotrzymany. Oficjalnym powodem odwołania zaplanowanego na dziś posiedzenia jest potrzeba rozpatrzenia złożonego przez Adama Bodnara wniosku o wyłączenie od sprawy przewodniczącej składu orzekającego Krystyny Pawłowicz. RPO uzasadnia, że jest to konieczne ze względu na publiczne wypowiedzi sędzi, które mają dowodzić jej wrogości wobec Unii Europejskiej i być zaprzeczeniem bezstronności, obiektywizmu i braku uprzedzeń.
Warto w tym miejscu jednak zauważyć, że pod koniec zeszłego tygodnia Komisja Europejska skierowała do premiera list, w którym zwróciła się o wycofanie z TK wniosku o zbadanie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Obie sprawy łączą się ze sobą, gdyż obie dotyczą trwającego już od dłuższego czasu sporu, jaki polski rząd i KE toczą na temat przeprowadzanych w naszym kraju zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości.