Tuż przed wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) rząd kieruje projekt jej nowelizacji, która… odsuwa wejście w życie przepisów o trzy miesiące. Lakoniczne uzasadnienie jako przyczynę wskazuje długotrwałą pandemię, która utrudniła przeprowadzenie szerokich testów i szkoleń.

Ustawa wprowadza elektroniczny obieg korespondencji między organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych i cywilnych, a także utworzenie skrzynek doręczeń. Ich posiadanie będzie obowiązkowe dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców (podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i do Krajowego Rejestru Sądowego). Skrzynki do doręczeń będą też musieli posiadać (jeżeli wykonują zawód) adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi i restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi i radcy Prokuratorii Generalnej RP. Ich adresy zostaną wpisane do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE), do której będą miały dostęp wszystkie organy administracji publicznej.
Dla pozostałych obywateli usługa jest nieobowiązkowa zarówno w zakresie tworzenia skrzynek, jak i ujawniania adresów do doręczeń w bazie. Posiadanie jednej skrzynki do e-doręczeń sprawi jednak, że cała korespondencja z urzędami, a w dalszej kolejności z sądami będzie wpływała na jedno konto, bez konieczności wizyty na poczcie w celu nadania lub odbioru awizowanego listu poleconego. Jak to ma działać w praktyce? Po wysłaniu informacji na skrzynkę system powiadomi odbiorcę, na prywatny wskazany przez użytkownika adres e-mail, że na jego koncie umieszczono urzędową korespondencję. Pismo zostanie uznane za doręczone w momencie zapoznania się z dokumentem, a gdy odbiorca nie zaloguje się do swego konta – po upływie 14 dni od umieszczenia go w skrzynce.
Zgodnie z ustawą od 1 lipca wszyscy zainteresowani mieli mieć możliwość składania wniosków do ministra cyfryzacji o przyznanie adresu elektronicznego, który będzie podstawą do założenia skrzynki doręczeń, tak by do października uzyskać adres do doręczeń elektronicznych i ewentualnie wpis do BAE. Jednak wczoraj resort cyfryzacji zdecydował o przesunięciu na 5 października startu ubiegania się o przyznanie skrzynki. Uruchomienie świadczenia usługi przez Pocztę Polską, która jest operatorem wyznaczonym do obsługi systemu, zostanie przesunięte z 1 października na 1 lipca 2022 r. Projekt nowelizacji w tej sprawie ma być w trybie ekspresowym przyjęty na obecnym posiedzeniu Sejmu, tak by zdążyć z jego uchwaleniem przed 1 lipca.
Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty, zapewnia, że odroczenie wejścia w życie przepisów nie wynika z zaniedbań operatora. – Przygotowujemy się do uruchomienia systemu od 1 października i wszystkie przygotowania odbywają się zgodnie z harmonogramem – deklaruje.