Zmiany w samym k.p.c. co do zasady nie tylko nie wywołują istotnych kontrowersji, ale wręcz są pożądane. Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji jest wygodniejsza z punktu widzenia potencjalnych nabywców, którzy mogą brać udział w przetargu bez wychodzenia z domu, ale też powinna się przełożyć na zwiększenie kwot uzyskiwanych z tego tytułu przez zwiększenie kręgu potencjalnych nabywców. To z kolei będzie korzystne i dla wierzycieli, i dla dłużników, którzy w większym stopniu zredukują swoje zadłużenie. Przeniesienie przetargów z sal sądowych do rzeczywistości wirtualnej ma też wyeliminować patologie związane z zastraszaniem chętnych do wzięcia udziału w licytacji i zmowami uczestników.
Jednak obok zmian w k.p.c. ustawa zmienia też specustawę covidową w zakresie tymczasowych zmian w… k.p.c. Ustawa przewiduje szczególne rozwiązania na czas epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz po odwołaniu ostatniego z tych stanów. Przede wszystkim pisma procesowe w postępowaniach cywilnych kierowanych do profesjonalnych pełnomocników będą doręczane elektroniczne przez portale informacyjne sądów. Zasady doręczeń będą analogiczne jak przy doręczeniach tradycyjnych (pisma będą uznane za doręczone po 24 dniach od umieszczenia na koncie użytkownika).