"Działając w imieniu Pawła Juszczyszyna (…) zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Małgorzatę Manowską, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego" - czytamy w piśmie skierowanym przez prof. Michała Romanowskiego do warszawskiej prokuratury. W przesłanym zawiadomieniu prawnik sędziego Juszczyszyna zarzuca prezes SN, że ta nie dopełniła obowiązków służbowych, ponieważ nie wykonała orzeczenia olsztyńskiego sądu ws. sędziego.