Kieruje pani pracami nowo utworzonego Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Po co takie gremium? Przecież palestra od lat jest aktywna na tym polu.
Komisja ds. Legislacji NRA działała dotąd na mniejszą skalę. Taka bardziej wyodrębniona organizacyjnie struktura z pewnością umożliwi nam działanie z większym rozmachem i w szerszym niż dotychczas zakresie.