Po przerwie ponownie objął pan funkcję prezesa Krajowej Rady Notarialnej, jakie widzi pan przed sobą największe wyzwania?
Zapewnienie notariuszom możliwości wykonywania spokojnej pracy i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obrotu prawnego.