Jak doszło do tego, że SN będzie w piątek rozstrzygał, czy prawo do zdrowego i czystego powietrza jest dobrem osobistym?

Sprawa III CZP 27/20 zawisła przed Sądem Najwyższym jako pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie zanieczyszczenia powietrza, którą rozpoczął mieszkaniec Rybnika. Dodatkowe światło na problem jakości powietrza w Rybniku rzuciły niedawne badania naukowców z Francji i Belgii, które wykazały, że dzieci mieszkające w Rybniku są średnio ponad 425 proc. bardziej narażone na działanie substancji rakotwórczych z zanieczyszczonego powietrza niż ich rówieśnicy ze Strasburga.