Po pięciu latach obowiązywania ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach w senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przygotowany został projekt ustawy o zmianie tego aktu prawnego (druk nr 310), który zakłada kilka nowych rozwiązań.
Kluczowa zmiana