O konieczności przyjęcia nowego zbioru zasad etyki i godności zawodu zdecydował Krajowy Zjazd Adwokatury (KZA) jeszcze w 2016 r. Poprzednie władze zdążyły przyjąć ostateczną wersję jego projektu na początku tego roku, czyli w okresie przedłużenia kadencji wynikającego ze stanu epidemii, który uniemożliwił przeprowadzenie zjazdu i wybór nowych władz w listopadzie 2020 r. Wybrano je dopiero w marcu tego roku, ale część zjazdu poświęconą m.in. przyjęciu nowego kodeksu przeniesiono na wrzesień. Daje to dodatkowy czas na dopracowanie projektu.
– Nie antycypuję żadnej decyzji Krajowego Zjazdu Adwokatury. Biorę jednak pod uwagę możliwość, że KZA postanowi, iż prace nad przedstawioną propozycją zbioru zasad etyki nie będą kontynuowane. Dlatego przez najbliższe pięć miesięcy, które dzielą nas od drugiej części KZA, zamierzam przygotować materiał dla Naczelnej Rady Adwokackiej, tak by po krajowym zjeździe nie rozpoczynała dyskusji od nowa – deklaruje Przemysław Rosati, prezes NRA.