Posłowie zaaprobowali zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów, które wymuszają na Polsce regulacje unijne. Jedyne wątpliwości budziły terminy ważności dowodów należących do seniorów, stąd wniosek mniejszości, by dla osób powyżej 70 lat były one wydawane bezterminowo. – To ograniczyłoby konieczność wizyt pracowników w domach spokojnej starości – argumentował poseł Mateusz Bochenek z klubu Koalicja Obywatelska. Jednak został on odrzucony. Poseł Bochenek podkreślał również krótki czas na wdrożenie zmian. – Na podstawie ustawy należy dokonać szeregu czynności, począwszy od zakupu skanerów, dostosowania systemów informatycznych do przeszkolenia wielu urzędników, którzy będą realizowali to zadanie – argumentował, wskazując, że samorządy proszą o zwiększenie tempa m.in. szkoleń.
Ustawa ma wejść w życie 2 sierpnia br. Teraz rozpatrzy ją Senat.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm