Kobieta otrzymała nakaz zapłaty na kwotę 30 tys. tytułem zaległości za mieszkanie swojej matki, z którą nie mieszka, od kiedy ukończyła cztery lata. Sąd wystawił nakaz zapłaty, opierając się na dokumentach przedstawionych przez gminę, która domagała się odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. RRO złożył w tej sprawie skargę nadzwyczajną.

Podniósł, że wydanie nakazu w tej sytuacji jest rażąco niesprawiedliwe i narusza prawo. Sąd błędnie przyjął, że pozwana odpowiada solidarnie z matką za długi wynikłe z zajmowania lokalu, choć w nim nie mieszkała. Rozstrzygnięcie narusza konstytucyjne zasady zaufania obywatela do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego. Nakłada na osobę u progu dorosłości konieczność spłaty długu rodziców, którzy nie okazali jej w dzieciństwie należytej troski.