Z jednej strony organy adwokatury są podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej, z drugiej zaś ogólnokrajowe władze samorządu wyposażone są na mocy konstytucji w kompetencję inicjowania spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym – w tym dotyczących jawności. Upływająca kadencja to także dobra sposobność do podsumowania doświadczeń związanych z realizowaniem obowiązków informacyjnych przez organy adwokatury.
W latach 2018 i 2019 Sieć Watchdog przeprowadziła monitoring praktyki określania przez organy adwokatury diet samorządowych (w 2018 r. podobny monitoring objął samorząd radcowski). Zagadnienie interesuje społeczeństwo, ale i samo środowisko prawnicze – jedno z pytań, które kandydatom na prezesa NRA zadała DGP, dotyczyło tej właśnie kwestii (DGP z 16 marca 2021, nr 51 str. B8–B9).