Sędziowie zareagowali w ten sposób na złożony do Izby Dyscyplinarnej SN wniosek Prokuratury Krajowej, która chce uchylenia immunitetów sędziów SN: Marka Pietruszyńskiego, Andrzeja Stępki i Włodzimierza Wróbla. Zdaniem prokuratury, orzekając w sprawach karnych nie dopełnili obowiązków, w efekcie dwaj mężczyźni mimo korzystnych dla siebie orzeczeń nie zostali zwolnieni z zakładów karnych. Z informacji podanych przez SN wynika, że wnioski prokuratury nie mają podstaw.

Oświadczenie podpisało dotąd 64 sędziów SN, w tym była I prezes Małgorzata Gersdorf oraz prezesi Dariusz Zawistowski, Michał Laskowski i Józef Iwulski. Poniżej pełna treść: