Odrzucenia tego projektu w pierwszym czytaniu chciała opozycja. W końcu lutego br. wniosek taki złożyły kluby Lewicy i Koalicji Polskiej. W środę wniosek ten poparło 217 posłów, przeciw było 231, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. W związku z tym projekt trafił do dalszych prac w sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przygotowany w resorcie sprawiedliwości odnosi się do m.in. rozszerzenia elektronicznych licytacji. Ponadto m.in. w ramach nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem Covid-19 projekt zawiera zmiany dotyczące procedur cywilnych w kwestiach doręczeń oraz modyfikacje dotyczące liczebności składów orzekających poprzez możliwości orzekania w II instancji w składach jednoosobowych.