Część środowiska domaga się dopuszczenia – pod pewnymi warunkami – umów o pracę dla adwokatów. Czy będzie pan/pani wspierał(a) tę inicjatywę, czy blokował(a) wszelkie działania idące w tym kierunku?
Maciej Gutowski, Profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, redaktor naczelny „Palestry”, w latach 2013–2021 dziekan ORA w Poznaniu maciejgutowski.pl

Dziś w tym kierunku idą uchwały Warszawy i Rzeszowa. Jeśli w całym środowisku przeważy koncepcja wprowadzenia stosunku pracy, trzeba będzie przygotować adwokaturę na nowe regulacje. I choć nie wierzę w moc sprawczą umowy o pracę, i szukałbym raczej poprawy warunków ubezpieczenia społecznego niezależnie od rodzaju umowy będącej podstawą przychodu, to jednak woli środowiska nie wolno blokować.
Pamiętajmy jednak, że adwokacka umowa o pracę generuje ryzyko otwarcia na nowo debaty o połączeniu zawodów, co wymaga pewnej powściągliwości.
Joanna Parafianowicz, Twórczyni popularnych stron Pokój Adwokacki oraz Adwokatura jest także kobietą, była członkini NRA joannaparafianowicz.pl