Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Podstawą prawną był art. 267 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), a przy sporządzaniu zestawienia wzięto pod uwagę projekt opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki. Za publikację w adwokackim miesięczniku autor otrzyma 20 pkt.
„Palestra” zniknęła z wykazu w 2017 r. po zmianie zasad, zgodnie z którymi na liście zaczęto uwzględniać tylko czasopisma widniejące w międzynarodowych bazach oraz zgłoszone do ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism”. Jak wskazywał niedawno na łamach DGP prof. Maciej Gutowski, obecny redaktor naczelny miesięcznika wydawanego przez Naczelną Radę Adwokacką, od tamtego czasu formuła wydawania pisma ewoluowała.
‒ Dostosowaliśmy „Palestrę” do wymogów punktacji, uzyskaliśmy wpis do międzynarodowych baz danych (ERIH Plus), zbudowaliśmy nowoczesny program dostępowy dostosowany do funkcjonowania czasopisma w naukowym obiegu międzynarodowym, oparty na responsywnej stronie internetowej, skonstruowaliśmy model powszechnego dostępu do wszystkich treści publikowanych w czasopiśmie w formie elektronicznej (open access). Dostosowaliśmy się do formalnych i merytorycznych kryteriów funkcjonowania w bazach referencyjnych i naukowych – mówił prof. Gutowski.
200 - tyle punktów otrzyma autor za publikację w piśmie wydawanym przez NRA