Podstawą prawną był art. 267 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), a przy sporządzaniu zestawienia wzięto pod uwagę projekt opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki. Za publikację w adwokackim miesięczniku autor otrzyma 20 pkt.
„Palestra” zniknęła z wykazu w 2017 r. po zmianie zasad, zgodnie z którymi na liście zaczęto uwzględniać tylko czasopisma widniejące w międzynarodowych bazach oraz zgłoszone do ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism”. Jak wskazywał niedawno na łamach DGP prof. Maciej Gutowski, obecny redaktor naczelny miesięcznika wydawanego przez Naczelną Radę Adwokacką, od tamtego czasu formuła wydawania pisma ewoluowała.