Chodzi o nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która zmienia też przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Zgodnie z projektowanym art. 15zzs[9] skany pism sąd doręcza profesjonalnym pełnomocnikom na adres służbowej poczty e-mail, wskazany w pierwszym piśmie procesowym. Przy czym skutek w postaci doręczenia ma nastąpić następnego dnia roboczego po wysłaniu pisma z sądu.

Bez awizo, bez gwarancji