Organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” protest ma formę cykliczną. Każdego 18. dnia miesiąca w sądach mają się nie odbywać rozprawy i posiedzenia. W ten sposób środowisko walczy o przywrócenie do pracy trzech sędziów zawieszonych przez kontestowaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego: Beaty Morawiec, Pawła Juszczyszyna i Igora Tulei. Akcja miała swój początek w styczniu.
– Nie zbieraliśmy danych dotyczących liczby rozpraw odwołanych 18 stycznia. Liczymy jednak, że z miesiąca na miesiąc będzie ich coraz więcej – mówi Krystian Markiewicz, prezes SSP „Iustitia”.