Trybunał dopatrzył się w szeregu spraw "licznych naruszeń" zapisów europejskiej konwencji praw człowieka, w tym prawa do życia, zakazu tortur, wolności zgromadzeń, nietykalności osobistej.

Orzeczono, że ówczesne ukraińskie władze celowo zastosowały nadmierną siłę wobec protestujących i państwo ponosi odpowiedzialność za śmierć jednego z uczestników akcji. Dodano, że wiele decyzji dotyczących zatrzymań było samowolnych. Władze od początku celowo próbowały zerwać pokojowe protesty, wykorzystując w tym celu siłę i zatrzymania - dodano.