W poniedziałek dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował o decyzji -jak wskazano - mającej wzmocnić jednostki prokuratury, które w największym stopniu zostały dotknięte problemami kadrowymi wynikającymi z pandemii COVID-19. Chodzi o czasowe delegowanie do nich prokuratorów z większych jednostek, "także wyższego rzędu".

Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" oświadczyło, że "z wielkim zaskoczeniem oraz oburzeniem" przyjęło decyzje personalne Prokuratora Krajowego, na mocy których delegował on prokuratorów – członków „Lex Super Omnia” do jednostek najniższego szczebla, w tym w wielu przypadkach oddalonych o setki kilometrów od miejsca ich zamieszkania i dotychczasowej pracy. Jak podano, od środy delegowani są prokuratorzy: Katarzyna Kwiatkowska, Ewa Wrzosek, Jarosław Onyszczuk oraz Katarzyna Szeska delegowani będą do prokuratur rejonowych odpowiednio w: Golubiu–Dobrzyniu, Śremie, Lidzbarku Warmińskim oraz Jarosławiu.