Takie wnioski płyną z lektury „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 r.”. Dokument został właśnie opublikowany na stronie TK.

Coraz gorzej