Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca, by ostrożnie korzystać z mobilnych aplikacji wykorzystujących technologię geolokalizacji oraz wirtualnej rzeczywistości. Rekomenduje m.in. by ustalić, jakie dane udostępniają zainstalowane aplikacje.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że coraz bardziej popularne są aplikacje mobilne wykorzystujące technologię geolokalizacji oraz wirtualnej rzeczywistości; wymienia takie jak m.in. Pokemon Go i HERE City Lens Corinth Micro Anatomy Augmented. Dlatego na stronie GIODO znaleźć można wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania ze smartfonów.

Inspektor zaleca, by w pierwszej kolejności zapoznawać się z polityką prywatności aplikacji oraz wszelkimi komunikatami, z których dowiedzieć się można, do jakich danych będzie miała dostęp konkretna aplikacja i w jakim celu będzie je wykorzystywać.

GIODO sygnalizuje, by zwracać szczególną uwagę m.in. na postanowienia dotyczące przekazywania za pośrednictwem aplikacji danych osobowych do państw trzecich. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca do refleksji czy na pewno chcemy, by dana aplikacja miała uprawnieninia np. do SMS, fotografii, filmów, email, kontaktów, czatów itp.

Zaleca też, by rozważnie korzystać z nieznanych sieci bezprzewodowych wi-fi. Przypomina, że niektóre z aplikacji mobilnych (a także stron internetowych oraz sieci wi-fi) mogą podczas korzystania z nich gromadzić informacje o lokalizacji użytkowników.

"Nie klikaj podejrzanych linków, nie przeglądaj podejrzanych stron" – radzi GIODO. Zaleca też, by jeśli to możliwe stosować wbudowane w urządzeniu oprogramowanie umożliwiające uruchomienie trybu prywatnego w celu oddzielenia danych prywatnych od służbowych lub innych informacji.

GIODO sygnalizuje, że gry i aplikacje oparte na modelu tzw. rozszerzonej rzeczywistości mogą także rejestrować m.in. wizerunki innych osób poprzez użycie kamery aparatu. Jeśli to możliwe, należy unikać fotografowania osób trzecich w trakcie korzystania z aplikacji – rekomenduje.

Inspektor Ochrony Danych zaleca, by chronić swoje dane do logowania i regularnie zmieniać hasło, najlepiej na takie, które trudno odgadnąć.

GIODO radzi, by aktualizować oprogramowanie i korzystać tylko z pochodzącego od legalnego źródła, a także by stosować oprogramowanie chroniące urządzenie, m.in. antywirusowe czy antyspamowe.