Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega banki o możliwych najbliższym czasie atakach na infrastrukturę teleinformatyczną. Takie informacje KNF dostał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Łukasz Dajnowicz rzecznik prasowy Komisji Nadzoru Finansowego w rozmowie z IAR przyznaje, że drugi raz w historii KNF wydaje takie ostrzeżenie. Komisja nie podaje konkretnych dat kiedy do ataku może dojść, przypomina jednak o rekomendacjach wydawanych wcześniej instytucjom finansowym.

Specjalne zalecenia przygotował rządowy zespołu reagowania na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL. Rekomendacja zakłada m.in. przygotowanie planu reakcji na ewentualne ataki cybernetyczne oraz podmiany stron WWW. Niezbędne jest również systematyczne dokonywanie przeglądu konfiguracji kluczowych urządzeń sieciowych.

Z opublikowanego przez zespół cert.gov.pl raportu o stanie bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni w ubiegłym roku wynika, że w zrosła liczba incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem administracji publicznej i są one groźniejsze.