Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) chce, by w projekcie noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) rozdział o powołaniu spółki Polskie 5G w ogóle nie istniał. Przepisy o wykluczaniu dostawców wysokiego ryzyka również wywołują sprzeciw rynku, choć nie całego, bo Związek Cyfrowa Polska proponuje ich zaostrzenie. Z kolei Pracodawcy RP uważają, że nowe regulacje – równocześnie z KSC procedowany jest projekt prawa komunikacji elektronicznej – wraz ze zmianami podatkowymi z Polskiego Ładu sprawią, iż „Polska stanie się jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie najtrudniej prowadzi się działalność telekomunikacyjną”.
Do wtorku wieczorem izby branżowe mogły zgłaszać uwagi do najnowszej wersji projektu w sprawie KSC.