Kto zyska na nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

Zyskają Polacy, ponieważ ustawa przyniesie wiele dobrych rozwiązań w sferze, której istotności nikt już chyba nie kwestionuje. Przede wszystkim umożliwi to zagospodarowanie częstotliwości przeznaczonych na sieć 5G i pójście do przodu z tą technologią - co inne kraje już robią. Chociaż np. Estonia stawiana za przykład lidera cyfryzacji też jeszcze nie ruszyła, ponieważ tak jak my procedowała legislację związaną z bezpieczeństwem sieci 5G.

Drugim najważniejszym skutkiem nowelizacji będzie wzmocnienie instytucji państwowych, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Umożliwią to regulacje płacowe dla ich funkcjonariuszy i Fundusz Cyberbezpieczeństwa.

Jako beneficjent często wskazywany jest Exatel - czyli przyszły operator strategicznej sieci bezpieczeństwa (SSB) dla służb mundurowych i administracji państwowej.