Kluczowe są dwa jego aspekty w obszarze łączności. Po pierwsze państwo zyskuje zdolność wskazania specjalnego telekomu „operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa” (OSSB), który zapewni łączność dla wszystkich służb ratowniczych, mundurowych i infrastruktury krytycznej. Po drugie, nadaje jasne ramy dla projektu #Polskie5G, czyli budowy wspólnej dla wszystkich operatorów sieci 5G o zasięgu ogólnokrajowym.
Proponowane rozwiązania wpisują się w szereg zmian, które umacniają obecność Polski w globalnej cyberprzestrzeni. Zmiany te trwają nieprzerwanie od 2017 r., kiedy to Exatel został zakupiony przez Skarb Państwa. Dzięki temu sektor publiczny zyskał infrastrukturę telekomunikacyjną i kompetencje biznesowo-techniczne do realizacji projektów w tej dziedzinie.