Wysokość pensji programisty uzależniona jest od szeregu czynników m.in: stażu zawodowego, języka programowania, w którym się specjalizuje czy profilu firmy, gdzie został zatrudniony. Ile średnio zarabia programista w Polsce?

Na czym polega praca programisty

Definicja pojęcia "programista" jest dość obszerna. Fakt istnienia licznych języków programowania sprawia, że grupa pracowników branży IT jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak obowiązki jej reprezentantów. W ogromnym skrócie, programiści zajmują się projektowaniem , tworzeniem, testowaniem i utrzymywaniem kodu programów komputerowych oraz urządzeń zbudowanych na mikroprocesorach.

Ile zarabia programista

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 znajdują się dane o wynagrodzeniach m.in. programistów posługujących się językami C/C++, PHP, Python, pracujących w technologii .NET czy w Java. Na ich zarobki ma wpływ staż zawodowy. Całkowite wynagrodzenie (umowa o pracę) programisty z co najmniej 3 letnim doświadczeniem wynosi odpowiednio (brutto, PLN):

  •  dla specjalistów od technologii JAVA/JEE/J2EE: 9500 – 12200;
  •  dla specjalistów od technologii C/C++ : 9 500 - 11 600;
  • dla programistów aplikacji mobilnych: 8 000 - 13 500;
  •  dla programistów .NET/C# : 8 300 – 11 3000;
  •  dla programistów PHP: 7 700 – 11 400;

Wpływ miejsca pracy na pensję

Pensja programisty uzależniona jest od regionu, w którym pracuje. Przykładowo mediana zarobków w tym zawodzie dla specjalistów zatrudnionych w województwie śląskim wynosi 8 200 złotych brutto, a w mazowieckim – już 11 000 (dane na 2017 rok, dotyczą zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę).

Rodzaj umowy a pensja

Z wspomnianego raportu Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 wynika, że na wysokość dochodu programisty istotny wpływ ma rodzaj umowy, którą podpisał on z pracodawcą. Przyjmując to kryterium, najwyższe pensje otrzymują starsi programiści zatrudnieni na kontrakcie. Połowa z nich zarabia więcej niż 12 000 PLN. Dla porównania zarobki starszych programistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są niższe o prawie 2 000 PLN. Podobną różnicę płac można zaobserwować w przypadku młodszych programistów – tutaj pracownicy z kontraktem zarabiają więcej o ok.1 200 złotych od zatrudnionych na umowę o pracę i ponad 2000 złotych od przyjętych na podstawie umowy zlecenie.

Profil firmy a wynagrodzenie programisty

Płace programistów różnią się w zależności od profilu firmy, w której pracują. Najatrakcyjniejsze dochody osiągają zatrudnieni w przedsiębiorstwach IT z sektora finansowego - połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 12 600 PLN. Pracownicy sektora usług otrzymują średnio 10 100 złotych, a sektora software – 10 000 złotych.