Wynajmowanie mieszkań potaniało. Zmiana nie jest duża, ale istotne jest, że przez kilka lat mieliśmy duże wzrosty. To może być kolejny symptom, że na rynku mieszkaniowym pojawia się niepewność.

Przez trzy lata średni czynsz za wynajmowane mieszkania w Warszawie zwiększył się o ok. 1 tys. zł. Jednak pierwsze miesiące tego roku przyniosły dużą obniżkę, o ponad 250 zł miesięcznie.

Wtórny rynek mieszkaniowy ma oczywiście swoją specyfikę regionalną, ale zmiany w Warszawie traktowane są jako istotny trend, przenoszący się na inne, duże miasta.

Ważnym wskaźnikiem są ceny najmu za m kw. Mieszkania. Te bardzo szybko wzrosły pomiędzy 2016 i 2017 rokiem, z 44 zł do 53 zł. Kolejny rok przyniósł już niewielki ich wzrost, do 55 zł.

Ostatnie dwa lata, to był okres dużego wzrostu cen nowych mieszkań, czyli 2019 r. może przynieść poważny spadek rentowności inwestycji w mieszkania na wynajem.