Ministerstwo Finansów przygotowuje gruntowną reformę podatku od nieruchomości, która wejdzie w życie już 1 stycznia 2025 roku - donosi bizblog.spidersweb.pl. Decyzja o wprowadzeniu nowych zasad naliczania tej daniny zapadła w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2023 roku. Sąd orzekł, że dotychczasowa definicja budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją, dając ustawodawcy półtora roku na wprowadzenie nowych przepisów.

Zmiany w podatku od nieruchomości. Kiedy wejdą?

Zmiany w podatku od nieruchomości to ogromne wyzwanie, ale również szansa na poprawę systemu podatkowego w Polsce. Ministerstwo Finansów, przy wsparciu ekspertów i organizacji branżowych, pracuje nad wprowadzeniem przepisów, które zapewnią większą sprawiedliwość i przejrzystość w naliczaniu podatku od nieruchomości. Nowe zasady wejdą w życie już 1 stycznia 2025 roku, co oznacza, że prace nad reformą muszą zakończyć się w błyskawicznym tempie.

Podczas Kongresu Rady Podatkowej, zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan, przedstawicielka Ministerstwa Finansów, Monika Derejko-Kotowska, ogłosiła, że reforma wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r. Kluczową zmianą będzie przeniesienie definicji budowli z prawa budowlanego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Konieczność reformy podatku od nieruchomości

Reforma jest niezbędna nie tylko z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale także dlatego, że obecny system podatku od nieruchomości jest uważany za przestarzały i niesprawiedliwy. Na konferencji firma Deloitte wskazała na potrzebę zmiany przepisów dotyczących podstawy opodatkowania przy zmianie właściciela oraz uwzględnienia stopnia zużycia budowli z biegiem czasu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że budowle są wysoko opodatkowane, bo aż dwuprocentową stawką, co również wymaga reformy.

Prace nad nowymi przepisami dot. podatku od nieruchomości

MF intensywnie pracuje nad nowymi przepisami, jednak na razie niewiele wiadomo o kierunku zmian. Derejko-Kotowska zadeklarowała otwartość resortu na współpracę z organizacjami branżowymi i zawodowymi w ramach konsultacji społecznych. Celem jest wprowadzenie do ustawy definicji budowli, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych oraz stworzenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy.

Podatek od nieruchomości. Wyzwania MF i oczekiwania

Eksperci nie mają wątpliwości, że zmiany są konieczne. Deloitte przypomina, że wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosły aż 31 mld zł, co świadczy o znaczeniu tej daniny dla budżetów lokalnych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów deklaruje, że celem reformy jest zachowanie fiskalnego status quo oraz wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów.

Nowa definicja budowli ma być wynikiem intensywnych prac legislacyjnych i konsultacji społecznych, co ma zapewnić jej zgodność z Konstytucją oraz uwzględnienie dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych. Wszystko to ma na celu stworzenie bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który będzie odpowiadał współczesnym wymaganiom oraz orzeczeniom sądów.