Posiadanie czworonoga jest coraz bardziej popularne. Wiele osób decyduje się na zakup lub adopcję jednego, a nawet kilku psiaków. Jeśli jednak jesteśmy najemcami, to warto sprawdzić, czy umowa najmu, którą podpisaliśmy z właścicielem mieszkania, nie zawiera klauzuli zabraniającej trzymania zwierząt. Czy jest ona zgodna z prawem? Co grozi najemcy za złamanie zakazu?

Umowa najmu a pies

Umowy najmu mogą zawierać w swej treści klauzulę zabraniającą najemcy trzymania w mieszkaniu zwierząt. Czy taki zapis jest zgodny z prawem?

Umowa najmu jest umową dwustronną, najczęściej zawieraną pomiędzy osobami prywatnymi. Wobec tego, z uwagi na swobodę kontraktowania, strony mogą co do zasady ukształtować jej treść dowolnie w granicach prawa. W związku z tym wynajmujący, jako właściciel lokalu, może wprowadzić do umowy klauzulę zabraniającą najemcy trzymania w lokalu zwierząt i taki zapis będzie zgodny z prawem– wyjaśnia, w rozmowie z Gazetą Prawną, adwokat Piotr Ostafi.

Jeżeli jesteśmy najemcami mieszkania czy domu to przed nabyciem czworonoga warto dokładnie sprawdzić treść umowy najmu, którą podpisaliśmy.

Jakie kary grożą najemcy za złamanie klauzuli?

Jeśli umowa zawiera klauzulę, dotyczącą zakazu trzymania zwierząt w mieszkaniu, to bardzo istotne jest to, czy wskazano w niej sankcje, które grożą najemcy w sytuacji złamania takiego zakazu. Jeżeli zostały uwzględnione w treści umowy, wówczas najemca będzie odpowiadał właśnie z tego tytułu. Inaczej sprawa wygląda, jeśli umowa najmu nie zawiera żadnych negatywnych konsekwencji, wówczas najemca będzie odpowiadał na zasadach ogólnych.

Trzymanie zwierzęcia w lokalu pomimo zakazu może zostać uznane za rażące naruszenie postanowień umowy najmu, a w związku z tym może stanowić podstawę do wypowiedzenia takiej umowy.Najemca będzie odpowiadał także za wszystkie szkody, zniszczenia itp., które w wynajmowanym mieszkaniu wyrządziło zwierzę – zauważa mec. Ostafi.