Narodowy Bank Polski niedawno uzupełnił swój kwartalny raport o nowe dane. Dzięki tym informacjom można z pewnym przybliżeniem określić, jakie lokale najczęściej sprzedają deweloperzy. Dane NBP wskazują, że na pięciu największych rynkach pierwotnych struktura sprzedawanych mieszkań jest dość zróżnicowana. Widoczne różnice dotyczą nie tylko ceny za 1 mkw. Okazuje się, że mieszkańcy metropolii mają odmienne preferencje co do wielkości kupowanego „M”.

W stolicy 60% sprzedanych lokali kosztuje 6000 – 8000 zł/mkw.

Nowe dane, które podał NBP pochodzą z pięciu kwartałów (IV kw. 2013 r. – IV kw. 2014 r.). Jedne z najbardziej wartościowych informacji dotyczą rozkładu cen 1 mkw. dla lokali sprzedanych przez deweloperów w pięciu metropoliach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk). Dane Narodowego Banku Polskiego uwzględniają dodatkowe rabaty udzielane przez deweloperów. Po sprawdzeniu tych informacji można stwierdzić, że w IV kw. 2014 r. ponad 60% mieszkań sprzedanych na warszawskim rynku pierwotnym miało cenę 6001 zł/mkw. – 8000 zł/mkw. – mówi Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl (patrz poniższy wykres). Uśredniony wynik z pięciu kwartałów (IV kw. 2013 r. - IV kw. 2014 r.) prezentuje się podobnie. W przypadku Warszawy średnioważony udział lokali kosztujących od 6001 zł/mkw. do 8000 zł/mkw. wynosi 60,42%.

. / Inne

W czterech pozostałych metropoliach dominują sprzedane lokale z niższej półki cenowej (4001 zł/mkw. – 6000 zł/mkw.). Mieszkania posiadające jeszcze niższą cenę transakcyjną (do 4000 zł/mkw.) stanowią jednak prawdziwą rzadkość. Tylko w Gdańsku udział rynkowy takich „M” osiągnął 5% (po uśrednieniu wyników z pięciu kwartałów). Co ciekawe, Stolica Pomorza cechuje się znacznie wyższym udziałem drogich lokali (> 8000 zł/mkw.) niż Kraków i Wrocław. Uśredniony wynik powyżej 6,50% odnotowano też w Poznaniu. Dość zaskakujący jest fakt, że Kraków zajął dopiero czwarte miejsce pod względem udziału najbardziej ekskluzywnych mieszkań (3,98%). W Warszawie prawie jedna czwarta lokali sprzedanych przez deweloperów kosztowała ponad 8000 zł/mkw. (patrz poniższy wykres). Ten wynik bardzo dobrze odzwierciedla dystans cenowy pomiędzy stolicą kraju i czterema innymi metropoliami.

Inwestorzy dość dobrze dopasowali ofertę do potrzeb klienta

Na podstawie najnowszych danych NBP można również sprawdzić rozkład powierzchni sprzedanych mieszkań. Poniższa tabela przedstawia uśrednione wyniki z pięciu kwartałów (IV kw. 2013 r. – IV kw. 2014 r.). Odsetek lokali należących do poszczególnych kategorii metrażu, jest dość zbliżony we wszystkich miastach – tłumaczy analityk portalu RynekPierwotny.pl. Uwagę zwracają jednak dwie kwestie: wysoki udział kompaktowych lokali (do 40 mkw.) w sprzedaży poznańskich deweloperów i prymat Warszawy oraz Krakowa pod względem sprzedanych mieszkań o powierzchni od 61 mkw. Pierwszy wynik może wynikać z popularności programu MdM w Poznaniu. Dzięki wysokim limitom od I kw. do IV kw. 2014 r. dopłatę otrzymał co czwarty klient poznańskich deweloperów. Spory udział w tej grupie na pewno mieli single kupujący niewielkie mieszkania (np. 35 mkw. – 40 mkw.). Trzeba pamiętać, że bezdzietne osoby stanu wolnego nabywają ponad połowę dotowanych lokali (według danych BGK).

Strukturę sprzedaży deweloperów warto porównać z ich aktualnymi propozycjami. Po sprawdzeniu ofertowych danych portalu RynekPierwotny.pl okazuje się, że inwestorzy dość dobrze dopasowują ofertę do wcześniejszych preferencji klientów. Rynkowy udział nowych mieszkań na ogół niewiele różni się od wyników wcześniejszej sprzedaży (patrz powyższa tabela). Tylko w Poznaniu widoczny jest spory niedobór lokali z jednej kategorii (do 40 mkw.). Jeszcze 2 – 3 lata temu podobna dysproporcja popytu i podaży była problemem wszystkich rynków pierwotnych (zwłaszcza warszawskiego). Deweloperzy odpowiedzieli jednak na potrzeby klientów, poprzez zwiększenie liczby kompaktowych mieszkań w następnych inwestycjach.

Andrzej Prajsnar – RynekPierwotny.pl