Tylko czy da to zamierzone efekty? To zależy, na co liczą rządzący.

Efekt polityczny: “troszczymy się o potrzebujących mieszkań” być może da się osiągnąć. Przynajmniej na początku. Bo przecież nie trzeba wiele, prócz przedstawionych zdecydowanym głosem deklaracji.