Zmiany w Prawie budowlanym umożliwiające wznoszenie domów powyżej 70 mkw. bez pozwolenia na budowę będą obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku - powiedział PAP minister rozwoju Waldemar Buda. Dodał, że wszyscy, którzy planują inwestycje na lato, na pewno z tych przepisów skorzystają.

MRiT opracowało projekt nowelizacji Prawa Budowlanego, który ma znieść dualizm prawny różnicujący budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 mkw.

Od początku tego roku można korzystać z uproszczonej procedury budowy domów do 70 mkw.: na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika. Projekt noweli zakłada, że na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będzie można budować również domy powyżej 70 mkw. W tym przypadku, konieczne będzie jednak ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.

Minister rozwoju powiedział PAP, że „przepisy są w procesie legislacyjnym". "One będą w pierwszym kwartale przyszłego roku na pewno obowiązywać. Czy to będzie 1 luty czy 1 marzec nie chcę przesądzać, ale wszyscy, którzy planują inwestycje na lato, w sezonie budowlanym na pewno z tych przepisów skorzystają" - poinformował Buda.

Dodał, że w ramach konsultacji wpłynęło kilka tysięcy zapytań i opinii do projektu, co nieznacznie wydłużyło proces legislacyjny.

W ub. tyg. resort przekazał PAP, że projekt nowelizacji Prawa budowlanego w najbliższym czasie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. "W wyniku uwzględnienia uwag zgłaszanych w ramach uzgodnień, konsultacji i opiniowania projektu ustawy wprowadzono zmiany w projekcie, m.in. w zakresie terminu wejścia w życie, który co do zasady wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia" - podało MRiT.

Zgodnie z projektem, rozpoczęcie użytkowania budynku jednorodzinnego będzie możliwe po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania.(PAP)