Zgodnie z projektowanym art. 70a do użyczenia obywatelowi Ukrainy budynku lub jego części w celu tymczasowego zamieszkania nie będzie stosować się niektórych przepisów o ochronie praw lokatorów ani art. 15zzu ust. 1 specustawy covidowej, zgodnie z którym przez okres epidemii oraz zagrożenia epidemicznego nie można wykonywać eksmisji z lokali mieszkalnych. Obecnie wyłączeni spod tej ochrony są jedynie sprawcy przemocy domowej i osoby eksmitowane z uwagi na przejęcie ich nieruchomości na cele związane z rozbudową infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej.
– Zaproponowana regulacja ma sprzyjać decyzjom o użyczeniu uchodźcy budynku lub jego części przez zabezpieczenie przyszłej pozycji właściciela. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego osoba, która używa lokalu na podstawie umowy użyczenia, jest lokatorem i w przypadku braku proponowanego wyłączenia podlegałaby pełnej ochronie wynikającej z przepisów tej ustawy – czytamy w uzasadnieniu projektu.