Polska jest specyficznym krajem pod względem udziału nieruchomości w majątku gospodarstw domowych. Eksperci RynekPierwotny.pl przyglądają się bliżej temu ciekawemu zjawisku.

Przywiązanie Polaków (nie tylko starszych) do własności mieszkaniowej to zjawisko, które jest widoczne bez konieczności wykonywania złożonych badań socjologicznych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy posiada ono przełożenie na strukturę majątku gospodarstw domowych. W przypadku Polski, taka struktura wygląda bardzo ciekawie i wyróżnia się na tle pozostałych krajów OECD. Porównanie wyników dotyczących np. Polski i Niemiec dowodzi, jak duże mogą być różnice dotyczące chętnie wybieranych przez gospodarstwa domowe aktywów. Na korzyść naszego kraju, z całą pewnością przemawia wciąż niski poziom zadłużenia mieszkaniowego.

Liczy się majątek po odjęciu od niego kredytów i długów

Informacje dotyczące struktury majątku gospodarstw domowych nie są łatwo dostępne. Właśnie dlatego wyniki podawane przez OECD zasługują na sporą uwagę. Większość z nich pochodzi z połowy minionej dekady (lata 2014 - 2016). Nie stanowi to jednak dużego problemu, ponieważ struktura majątku związana z udziałem nieruchomości, innych aktywów rzeczowych oraz aktywów finansowych nie zmienia się błyskawicznie.

Na podstawie statystyk OECD, eksperci portalu RynekPierwotny.pl obliczyli, jaki przeciętny udział nieruchomości mieszkaniowe posiadają w majątku netto gospodarstw domowych. Warto podkreślić, że wyniki podane w poniższej tabeli uwzględniają wartość domów i lokali po odjęciu kredytów z nimi związanych. Taką wartość nieruchomości netto porównano z majątkiem netto, czyli łącznym majątkiem przeciętnego gospodarstwa domowego pomniejszonym o wszelkie zadłużenie.

Tylko na Słowacji nieruchomości są ważniejsze dla rodzin

Po przyjęciu opisywanych powyżej założeń można stwierdzić, że Polska wyróżnia się drugim najwyższym wśród analizowanych krajów udziałem nieruchomości mieszkaniowych w łącznym majątku netto przeciętnego gospodarstwa domowego (66%). Wyższy wynik odnotowano tylko dla Słowacji (71%). Wynik dotyczący Polski i naszych południowych sąsiadów na pewno jest związany z niskim odsetkiem najemców. Spore znaczenie ma też niewielka popularność produktów inwestycyjnych i prywatnych ubezpieczeń emerytalnych.

Zupełnie inna sytuacja dotyczy Niemiec. U zachodniego sąsiada nieruchomości mieszkaniowe średnio stanowią tylko 40% majątku netto gospodarstw domowych. Analogiczny wynik obliczony dla aktywów finansowych niemieckich gospodarstw domowych (38% majątku netto) jest natomiast niemal dwa razy wyższy niż w przypadku Polski.

Niskie zadłużenie mieszkaniowe stanowi nasz duży atut

Korzystając ze statystyk OECD, analitycy portalu RynekPierwotny.pl obliczyli jeszcze jeden ciekawy wskaźnik, którego bezpośrednio nie podaje ta instytucja. Mowa o relacji zadłużenia mieszkaniowego do wartości nieruchomości mieszkaniowych. Wynik dotyczący przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego wskazuje, że kredyty finansują tylko 6% wartości jego nieruchomości mieszkaniowych. Jedynie dwa kraje spośród analizowanych (Słowenia i Włochy) cechują się niższym wynikiem.

W ramach porównania, warto spojrzeć na wartości tego samego wskaźnika dotyczące nieruchomości na świecie chociażby Holandii (66%) oraz Danii (50%). Inne statystyki również potwierdzają, że te dwa kraje są europejskimi liderami pod względem poziomu zadłużenia mieszkaniowego. W przypadku państw spoza Europy, uwagę zwraca relatywnie wysoki wynik obliczony dla USA (35%). Niemcy wypadają natomiast stosunkowo dobrze z wynikiem na poziomie 16%.

ikona lupy />
Majątek mieszkaniowy / Rynekpierwotny.pl
ikona lupy />
Majątek mieszkaniowy / Rynekpierwotny.pl

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl