Według naszych informacji na działce o powierzchni 1 tys. mkw. będzie można postawić tylko jeden taki dom. Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów ma następować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Za opóźnienia przewidziano kary pieniężne. Według naszych źródeł ma być to 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Jednocześnie wzrosnąć ma dopuszczalna powierzchnia wolno stojących parterowych domów rekreacyjnych – z obecnych 35 mkw. do 70 mkw. W tym przypadku, jak wynika z naszych informacji, liczba takich obiektów nie będzie mogła przekraczać jednego na każde 500 mkw. działki. Ustawa ma wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.