Przypomnijmy: w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, w którym ustawodawca przez pomyłkę pozbawił część spółdzielców prawa do członkostwa w spółdzielni, jest niekonstytucyjny (sygn. akt K 3/19). Chodziło m.in. o osoby, którym przysługiwała ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przepis stracił ważność 12 miesięcy po publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, a więc 18 czerwca 2021 r. Do tego czasu ustawodawca miał poprawić przepisy w taki sposób, by rozwiązać prawny węzeł gordyjski, który powstał na skutek niekonstytucyjnej regulacji. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o własności lokali. Jak informowaliśmy już w czerwcu, akt prawny jest jednak nadal na etapie opiniowania, a ustawodawca nie zdążył zastąpić niekonstytucyjnej regulacji w terminie. Wiele uwag odnoszących się przede wszystkim do realizacji wyroku TK przedstawiło właśnie Rządowe Centrum Legislacji.
Arbitralne przesłanki