Chodziło o spółkę deweloperską, która wybudowała budynek z mieszkaniami przeznaczonymi do sprzedaży. Dwa z nich miały zostać wycofane z majątku spółki i przekazane nieodpłatnie na cele osobiste dwóch wspólników.
Przy budowie tych lokali spółka odliczała VAT, a ich nieodpłatne przekazanie miało nastąpić w ramach pierwszego zasiedlenia. Nie było więc wątpliwości, że będzie to dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu. Pytanie dotyczyło jedynie tego, jak ustalić podstawę opodatkowania.