Jak wskazuje rzecznik UKNF Jacek Barszczewski, w odpowiedzi na pytania DGP, inwestowanie na rynku nieruchomości poprzez wyspecjalizowane podmioty funkcjonujące w reżimie raportowania giełdowego jest bezpieczniejsze dla osób fizycznych niż inwestowanie przez takie osoby bezpośrednio. Co więcej, indywidualni inwestorzy mogą wówczas dywersyfikować swoje inwestycje, nie tylko pod względem geograficznym, ale też pod kątem innych obszarów tego rynku (oprócz biur, także centra logistyki, centra obliczeniowe). UKNF stoi na stanowisku, że podmioty tego rodzaju powinny być notowane na rynku regulowanym dla zapewnienia płynności i transparentności takiej działalności (z uwagi na konieczność wypełniania obowiązków informacyjnych). Postuluje też maksymalizację dywersyfikacji portfela inwestycyjnego takich firm.
Giełda widzi potencjał