Wzmocnienie pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych, tak żeby to właśnie ich wola była realizowana – to podstawowy cel nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której projekt został wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych. O pracach nad nowymi regulacjami DGP informował jako pierwszy pod koniec zeszłego roku.

Najważniejsza zmiana dotyczy tego, że członkowie zarządu spółdzielni będą wybierani przez walne zgromadzenie. Dziś najczęściej te decyzje podejmują rady nadzorcze. Wprowadzona zostanie też kadencyjność zarządów. Prezes będzie mógł pełnić swoją funkcję przez dziesięciolecia, ale – w przeciwieństwie do tego, co jest teraz (dziś piastunem organu jest się aż do chwili odwołania) – co kilka lat będzie musiał stawać w wyborcze szranki.
Kontrowersyjną propozycją jest wprowadzenie przepisu pozwalającego na zastąpienie walnego zgromadzenie zebraniem przedstawicieli. Aby tak się stało, walne będzie musiało to najpierw przegłosować. Ta koncepcja to powrót do regulacji z początku XXI w., gdy w spółdzielczości mieszkaniowej dominowała demokracja pośrednia, a nie bezpośrednia.
Projektodawca, którym jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, chce także wprowadzić przepisy umożliwiające członkom spółdzielni mieszkaniowych głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad walnego zgromadzenia na piśmie poza posiedzeniem. Miałoby to być receptą na małe zainteresowanie spółdzielców udziałem w walnych.
Poprawiony zostanie też błąd, który ustawodawca popełnił w 2017 r. Nowelizacja zakładać będzie bowiem, że osoby z ekspektatywą prawa do lokalu spółdzielczego będą członkami spółdzielni. W 2017 r. przez pomyłkę ich tego prawa pozbawiono.
Projekt nowelizacji zakłada też wiele zmian w ustawie o własności lokali, które dotyczyć będą wspólnot mieszkaniowych. Najistotniejsze korekty dotyczyć mają uproszczenia w pozbywaniu się ze wspólnoty uporczywych dłużników. Wskazane ma być także wprost, że wspólnoty będą mogły posiadać swój własny majątek.
Jarosław Gowin, minister rozwoju, zapowiedział, że chce, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od początku 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu