W marcu wzrosła w ujęciu rocznym liczba rozpoczętych budów mieszkań. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wyniosła ona w ubiegłym miesiącu 15,728 tys. W porównaniu do marca ubiegłego roku daje to wzrost o 42,8 procent.

Od początku roku rozpoczęto budowę 32232 mieszkań, to jest o 49,4 procent więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wobec spadku przed rokiem o 31,2 procent.
Największy wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie od stycznia do marca odnotowano w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i łódzki. Spadek zaś w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim.


Według wstępnych danych, w okresie od stycznia do marca tego roku oddano do użytkowania 35669 mieszkań, to jest o 3,9% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (kiedy odnotowano wzrost o 2,3 procent) i o 1,7 procent mniej niż odpowiednio w 2012 roku.