Najwięcej chętnych na dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych jest w Wielkopolsce oraz na Mazowszu i Pomorzu. Łączna kwota wniosków to po dwóch miesiącach prawie 60 mln zł, a pierwsze dofinansowanie wypłacono w połowie lutego w woj. opolskim.

Przez pierwsze dwa miesiące działania programu Mieszkanie dla Młodych Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptował 2680 wniosków o preferencyjne kredyty, przyznając tym samym 59,8 mln zł dopłat do zakupu mieszkania. Jak na razie z prawie 2,7 tys. wniosków podpisano 597 umów kredytowych na kwotę dopłat przekraczającą 13 mln zł.

Wnioski o kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych / Media

Jak na razie największą popularnością MdM cieszy się w woj. mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Jak policzył Home Broker, w tych trzech regionach złożono łącznie 47,5 proc. wszystkich wniosków. Wartościowo jest to jeszcze większy udział i przekracza 51 proc., co wynika z faktu, że są to województwa gdzie ceny nieruchomości są wysokie, więc i dopłaty są wyższe niż w innych regionach.

Średnia kwota dopłaty na Mazowszu i Pomorzu przekracza 24 tys. zł, podczas gdy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu jest to mniej niż 19 tys. zł. Najmniej wniosków złożono w woj. opolskim i świętokrzyskim, ich udział w liczbie wniosków w całym kraju nie przekracza 1,5 proc.

Choć wnioski o kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych składać można od początku roku, to dopiero 13 lutego Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił pierwsze dofinansowanie. Kwotę ponad 17 tys. zł otrzymała osoba z woj. opolskiego, która zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania o powierzchni ponad 50 mkw. To mniej niż przeciętna wnioskowana dopłata, która w pierwszych dwóch miesiącach wynosiła 22,3 tys. zł.

10 proc. środków już zarezerwowano

Przez dwa pierwsze miesiące 2014 r. kredytobiorcy złożyli wnioski o dopłaty na łączną kwotę 59,8 mln zł, z czego 55 mln zł (92 proc.) przypada na ten, a 4,8 mln zł na przyszły rok. Warto bowiem pamiętać, że dopłata jest wypłacana jako ostatnia transza, zatem data jej rozliczenia zależy od tego, kiedy mieszkanie zostanie oddane do użytkowania.

Jak dotąd z puli na 2014 r. zarezerwowano niespełna 10 proc. środków. Jeśli liczba składanych wniosków w kolejnych miesiącach będzie podobna jak w styczniu i w lutym, to nie ma ryzyka, by przed końcem roku zabrakło środków, których na ten rok przeznaczono 600 mln zł.

Na chwilę obecną wnioski kredytowe przyjmuje sześć banków (Alior, BGŻ, Getin, Pekao, PKO i SGB), dwa kolejne zaczną robić to na przełomie marca i kwietnia (BOŚ i BPS). Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach jeszcze kilka banków pochwali się podpisaniem z BGK wymaganej umowy i rozpocznie przyjmowanie wniosków o preferencyjne kredyty.

Home Broker podpowiada: Dla kogo kredyt z dopłatami MdM?
- Nie można wcześniej być właścicielem domu ani mieszkania;
- Wiek: maksymalnie 35 lat;
- Beneficjentem mogą być małżeństwa, single oraz osoby samotnie wychowujące dziecko;
- Skorzystać z dopłaty można tylko kupując nieruchomość na rynku pierwotnym;
- Powierzchnia kupowanego mieszkania nie może przekraczać 75 mkw. a domu 100 mkw. (po 10 mkw. więcej dla beneficjentów z co najmniej trójką dzieci);
- Cena nieruchomości musi mieścić się w limitach publikowanych przez BGK;
- Nieruchomość musi być kupiona na kredyt w złotych, a kredyt musi stanowić co najmniej połowę kwoty transakcji;


Marcin Krasoń