Do zapowiadanego wejścia w życie nowego programu wspierającego zakup pierwszego lokalu mieszkalnego pozostaje coraz mniej czasu. W dalszym ciągu ustala się jego ostateczny kształt wobec czego ostatnio dowiedzieliśmy się o kolejnej już zmianie pierwotnych założeń.

Podkomisja zajmującą się ustawą dotyczącą programu Mieszkanie dla Młodych z końcem lipca wprowadziła do jej projektu pewne zmiany. Najważniejszą z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów jest zwiększenie limity cenowego na podstawie którego mieszkania i domy kwalifikować się będą do objęcia programem. Pierwotnie miała go wyznaczać wartość średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Podkomisja postanowiła jednak podnieść go o 10%, czyli wprowadzić dodatkowy przelicznik w wysokości 1,1.

Wyższe limity cenowe w MdM / Media
Reklama

Omówiona zmiana pozwoli na zwiększenie puli nieruchomości, które będą mogły zostać nabyte przy wsparciu państwa. Za podniesieniem limitu cenowego nie poszło natomiast zwiększenie wartości dopłat, których wysokość będzie liczona tak jak do tej pory na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. mieszkania.