Grupa ROBYG podpisała umowę na kredyt inwestycyjny z BRE Bankiem w wysokości 15 mln zł na refinansowanie zakupu działki pod wilanowską inwestycję – Osiedle Królewskie. Ponadto ROBYG zawarł także – z tym samym bankiem – umowę na kredyt odnawialny do kwoty 15 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji w Wilanowie – Osiedle Królewskie. Oba zobowiązania mają zapadalność w II kwartale 2018 roku.

W ostatnich tygodniach ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego etapu Osiedla Królewskiego w Wilanowie, w ramach którego powstanie 115 lokali oraz wprowadził do sprzedaży II etap inwestycji w ramach którego zostanie wybudowanych około 140 lokali.
W I kwartale 2013 roku Grupa ROBYG osiągnęła przychody w wysokości ponad 159 mln zł, czyli o niemal 186% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. W tym okresie ROBYG zakontraktował 303 lokale (z uwzględnieniem rezygnacji), pozostając tym samym w czołówce polskich deweloperów. Ekonomiczny zysk netto Grupy wyniósł 30 mln zł.

„ROBYG cieszy się dużym zaufaniem rynku oraz instytucji finansowych, czego dowodem jest sprawne pozyskiwanie finansowania na prowadzenie działalności, czy to w formie kredytów bankowych, czy też uplasowania obligacji. Płynność finansowa i kontrola długo to bardzo ważne aspekty prowadzenia efektywnej działalności deweloperskiej, dlatego Zarząd bardzo dokładanie przygląda się wszystkim podejmowanym krokom i wybiera zawsze rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia spółki. Sprawne zarządzanie długiem pozwala nam na jeszcze lepsze dopasowanie struktury finansowania do realizowanych projektów deweloperskich, a jednocześnie na kontynuację polityki w zakresie dywidendy oraz akwizycji nowych projektów. Planowanie z wyprzedzeniem, kontrola zadłużenia, konsekwentna realizacja przyjętej strategii i szeroka oferta dopasowanych do potrzeb rynku lokali skutkują wysoką kontraktacją, a w konsekwencji dobrymi wynikami finansowymi. W tym roku Zarząd dąży do osiągnięcia kontraktacji na poziomie 1200 lokali, co z pewnością przełoży się na umocnienie pozycji spółki na rynku” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W warszawskim Wilanowie ROBYG prowadzi również 3 inne inwestycje: Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki, Osiedle Zdrowa oraz projekt komercyjny ROBYG Business Center. W sumie w Wilanowie ROBYG sprzedał ponad 2000 lokali i planuje wybudowanie około 1000 następnych. Obecnie w ofercie na terenie Warszawy – włączając nowe etapy – ROBYG posiada około 550 lokali.

W czerwcu 2013 roku ROBYG przydzielił – w ramach emisji prywatnej – obligacje serii I i I2 na łączną sumę 90 mln zł. Obie transze obligacji zostaną docelowo skonsolidowane. W związku z mocna pozycją gotówkową i zakończoną sukcesem emisją obligacji, Zarząd ROBYG podjął decyzję o przedterminowej spłacie obligacji serii B i C o łącznej wartości ponad 40 mln zł. Wykup obligacji nastąpi w ciągu miesiąca.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

• z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 % zysku ekonomicznego netto
• z zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto
• z zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowi niemal 31% zysku ekonomicznego netto