Ustawa wspierająca mieszkalnictwo trafi do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek prawie wszystkie zaproponowane do niej przez Senat poprawki, m.in. wspierające Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, czyli tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, którą przygotowano w resorcie rozwoju, pracy i technologii.

Jedna z przyjętych do niej przez Sejm poprawek Senatu przewiduje podniesienie do 80 proc. dofinansowania z funduszu dopłat na pokrycie części kosztów, jakie ponoszą gminy lub związki międzygminne przy tworzeniu lokali na wynajem budowanych np. przez TBS-y. Inna przyjęta poprawka obniża wiek remontowanych budynków (z 25 do 20 lat) należących np. do TBS-ów, które kwalifikować się będą do premii remontowej.

Wbrew rekomendacji sejmowej komisji, Sejm przyjął także m.in. poprawkę Senatu ograniczającą wymogi dot. uzyskania premii remontowej, a także poprawkę rozszerzającą finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych w wyniku remontu lub przebudowy. Przyjęciu tych poprawek przeciwny był resort rozwoju, pracy i technologii.

Posłowie odrzucili natomiast zaproponowane przez Senat rozszerzenie wykazu spółek celowych, które może tworzyć Krajowy Zasób Nieruchomości.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, czyli tzw. społeczna część pakietu mieszkaniowego przewiduje m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS oraz możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM).

Jak wskazuje MRPiT, nowe przepisy przewidują ponadto wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Ustawa zakłada również, że Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (o wartości 1,5 mld zł) będzie wspierał finansowo gminy, które ucierpiały w wyniku COVID-19, w budowie mieszkań.

Pakiet przewiduje też ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe, a także pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19.

Jednym z kluczowych rozwiązań społecznej części pakietu mieszkaniowego są te dotyczące budownictwa społecznego, czynszowego oraz komunalnego.

Przewidują one m.in. wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.), a także wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania. Gminy będą też mogły liczyć na wyższe wsparcie w postaci pokrycia do 80 proc. kosztów nowych inwestycji.

Ministerstwo wskazało, że ustawa przewiduje również wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach oraz nawet o 20 proc. niższy czynsz po spłacie kredytu przez TBS.

Pakiet przewiduje również dopłaty do czynszu w programie "Mieszkanie na start" i szansę dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej. W ramach opcji dla "stających na nogi" przewidziane są dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi.

Ustawa zakłada też nowe dopłaty do czynszu, które wliczane będą do dodatków mieszkaniowych. Resort tłumaczy, że chodzi o wyższe dodatki dla najemców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Takie osoby dostaną do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu.