Osoby, którym po wybuchu epidemii spadły dochody, otrzymają wyższe dodatki mieszkaniowe. Będzie to jednak dotyczyć tylko wynajmujących mieszkanie.
Nowe kryterium, katalog dochodów, które będą do niego liczone, oraz specjalna dopłata do czynszu to najważniejsze zmiany, jakie czekają osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych. Ich wprowadzenie przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została uchwalona przez Senat.
Wspomniane świadczenie będzie też wyłączone z egzekucji sądowej i administracyjnej, więc nie zajmie go komornik. Ponadto w ustawie znalazły się przepisy, które mają wspierać finansowo gminy w zwiększaniu liczby mieszkań komunalnych.