Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest związana z dużą nowelizacją prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która wchodzi w życie we wrześniu br. Nowe przepisy wprowadzają nową formułę projektu budowlanego. Po nowelizacji będzie on składał się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, konieczne jest ponowne zdefiniowanie wymagań co do ich elementów graficznych, opisowych, jak również załączników. Dwie pierwsze części projektu budowlanego (czyli projekt zagospodarowania oraz architektoniczno-budowlany) będą zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na etapie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostała część – projekt techniczny – będzie przekazywana odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe
Reklama